Lotus Car Club of Sweden bildades vid ett möte på Tekniska Muséet i Stockholm den 20 november 1976. Klubben sanktionerades av Lotus skapare Colin Chapman som även var ”Honorary President” till sin bortgång i december 1982. För närvarande har klubben ca 500 medlemmar. De flesta Lotus-modellerna , såväl gamla som nya, finns representerade i klubben. I Sverige finns idag ca 1500 inklusive Opel Speedster och några andra ”derivat”.

Klubbens målsättning är bl.a. följande:
Samla Lotusägare och andra intresserade för att främja intresset för Lotus.
Sprida information och kunskap om Lotus.
Hålla ett aktuellt register över Lotus-bilar i Sverige
Samla och dokumentera information om Lotus-aktiviteter i Sverige

Medlemskap
Du som har en Lotus eller intresse för Lotus bilar, är välkommen som medlem. Medlemsavgiften är 500:-/år

Klubbens stadgar
Klicka här för att ladda ner klubben stadgar: LCCS Stadgar

Som medlem får du följande
Klubbtidningen Winners Choice som kommer 4 ggr / år
Information och inbjudningar till olika arrangemang och rabatt på klubbens egna bandagar.
Kontakt med medlemmar (via vår utmärkta medlemsmatrikel) som kör samma bilmodell som du för givande utbyte av erfarenheter, tips m.m.
Möjlighet att teckna MHRF-försäkring

Inbetalningar till klubben
Klubben har bankgironummer för medlemsavgifter 5804-9263
För övriga betalningar tex banträffar, klubbshop etc 660-8244