Bensintank till Europa S2 1969?

Frågor som har med teknik att göra hör hemma i det här forumet.